En Theck i la seva colla estan traduint el RyF al català. Gran notícia!
Si hi voleu donar un cop de mà passeu-vos pel fòrum que han creat per la traducció.